Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή των μελών του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής, που εκπροσώπησαν το ΑΠΘ και την Ελλάδα, στο Διεθνές Συνέδριο για την 5η Επέτειο από την εκτόξευση του δορυφόρου παρατήρησης της γήινης ατμόσφαιρας TROPOMI/S5P που αποτελεί βασικό πυλώνα της υπηρεσίας Copernicus της ΕΕ. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την European Space Agency (ESA), στην Ταορμίνα της Σικελίας, μεταξύ 10 & 14 Οκτ. 2022.

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση εξελιγμένων αλγορίθμων για την παρακολούθηση της σύστασης της ατμόσφαιρας από δορυφορικούς αισθητήρες. Ο καθηγητής Δημήτρης Μπαλής, η Δρ. Κατερίνα Γκαρανέ, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος, η Δρ. ΜαριΛίζα Κουκουλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, και ο υποψήφιος διδάκτορας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, παρουσίασαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της σχετικής πολυετούς ερευνητικής τους ενασχόλησης με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση  με έμφαση στο στρώμα του όζοντος, τη ποιότητα του αέρα και τα αέρια του θερμοκηπίου.

https://www.sentinel5p-anniversary.org/