Καθηγητής

Φυσική Περιβάλλοντος

2ος όροφος, ΣΘΕ 12.00-13.00
2310998124 melas@auth.gr
Καθηγητής
Φυσική Περιβάλλοντος
2ος όροφος, ΣΘΕ
12.00-13.00
2310998124
melas@auth.gr
Καθηγητής

Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος

2ος όροφος, ΣΘΕ 12.00-13.00
2310998184 abais@auth.gr
Καθηγητής
Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος
2ος όροφος, ΣΘΕ
12.00-13.00
2310998184
abais@auth.gr
Καθηγητής

Φυσική της Ατμόσφαιρας

4ος όροφος, ΣΘΕ 13:00-14:00
2310998192 balis@auth.gr
Καθηγητής
Φυσική της Ατμόσφαιρας
4ος όροφος, ΣΘΕ
13:00-14:00
2310998192
balis@auth.gr
Καθηγήτρια

Φυσική της Ατμόσφαιρας - Παγκόσμια Μεταβολή

4ος όροφος, ΣΘΕ Τετάρτη 11:00 - 12:00
2310998159 tourpali@auth.gr
Καθηγητής
Φυσική της Ατμόσφαιρας
Παγκόσμια Μεταβολή
4ος όροφος, ΣΘΕ
Τετάρτη 11:00 - 12:00
2310998159
tourpali@auth.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια

Φυσική Περιβάλλοντος

4ος όροφος, ΣΘΕ Τρίτη 15:00-17:00,
Παρασκευή 12:00-15:00
2310998992 meleti@auth.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια
Φυσική Περιβάλλοντος
4ος όροφος, ΣΘΕ
Τρίτη 15:00-17:00, Παρασκευή 12:00-15:00
2310998992
meleti@auth.gr

Ακαδημαϊκός

zerefos@academyofathens.gr
Ακαδημαϊκός
zerefos@academyofathens.gr

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

PhD

Φυσική της Ατμόσφαιρας

4ος όροφος, ΦΜΣ 10:00 - 14:00
2310998191 agarane@auth.gr
PhD
Φυσική της Ατμόσφαιρας
4ος όροφος, ΦΜΣ
10:00 - 14:00
2310998191
agarane@auth.gr
PhD

Φυσική της Ατμόσφαιρας

1ος όροφος, ΣΘΕ Τρίτη 9:00-11:00,
Παρασκευή 12:00-14:00
2310998075 chtopal@auth.gr
PhD
Φυσική της Ατμόσφαιρας
1ος όροφος, ΣΘΕ
Τρίτη 9:00-11:00,
Παρασκευή 12:00-14:00
2310998075
chtopal@auth.gr
2ος όροφος, ΣΘΕ 10:00-14:00
2310998156
2ος όροφος, ΣΘΕ
10:00-14:00
2310998156
PhD

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Ελλάδα (chrisgiannaros@noa.gr)
Ερευνητική Ομάδα Ιονόσφαιρας του Ερευνητικού Κέντρου Frederick στην Κύπρο (res.gc@frederick.ac.cy)

--
-- cgiannar@auth.gr
PhD
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Ελλάδα (chrisgiannaros@noa.gr)
Ερευνητική Ομάδα Ιονόσφαιρας του Ερευνητικού Κέντρου Frederick στην Κύπρο (res.gc@frederick.ac.cy)
--
--
cgiannar@auth.gr
PhD

Μελέτη της αλληλεπίδρασης των αερολυμάτων και των νεφών στην περιοχή της Αν. Μεσογείου με τη συνεργιστική χρήση δεδομένων από επίγεια και δορυφορικά συστήματα ενεργής τηλεπισκόπησης

Δώμα 4ου ορόφου, Δυτική πτέρυγα, ΣΘΕ
2310998009 kavoudou@auth.gr
PhD
Μελέτη της αλληλεπίδρασης των αερολυμάτων και των νεφών στην περιοχή της Αν. Μεσογείου με τη συνεργιστική χρήση δεδομένων από επίγεια και δορυφορικά συστήματα ενεργής τηλεπισκόπησης
Δώμα 4ου ορόφου,
Δυτική πτέρυγα, ΣΘΕ
2310998009
kavoudou@auth.gr
PhD

Έρευνα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και αστικής θερμικής νησίδας

ΚΕΔΕΚ, Κτήρια Α, Γραφεία Α3.2
2310990598 skeppas@auth.gr
PhD
Έρευνα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και αστικής θερμικής νησίδας
ΚΕΔΕΚ, Κτήρια Α, Γραφεία Α3.2
2310990598
skeppas@auth.gr
PhD
Δώμα 4ου ορόφου, Δυτική πτέρυγα, ΣΘΕ
2310998009 mkontos@auth.gr
PhD
Δώμα 4ου ορόφου,
Δυτική πτέρυγα, ΣΘΕ
2310998009
mkontos@auth.gr

PhD

Υπολογισμός επικαιροποιημένων πεδίων εκπομπών αερίων ρύπων στον Ευρωπαϊκό χώρο

4ος όροφος, Ανατολική πτέρυγα, ΣΘΕ
2310998183 mariliza@auth.gr
PhD
Υπολογισμός επικαιροποιημένων πεδίων εκπομπών αερίων ρύπων στον Ευρωπαϊκό χώρο
4ος όροφος, Ανατολική πτέρυγα, ΣΘΕ
2310998183
mariliza@auth.gr
PhD

Υπολογισμός ανθρωπογενών εκπομπών αερίων ρύπων και εφαρμογή μοντέλων ποιότητας της ατμόσφαιρας

ΚΕΔΕΚ, Κτήρια Α, Γραφεία Α3.2
2310990598 lioranat@auth.gr
PhD
Υπολογισμός ανθρωπογενών εκπομπών αερίων ρύπων και εφαρμογή μοντέλων ποιότητας της ατμόσφαιρας
ΚΕΔΕΚ, Κτήρια Α, Γραφεία Α3.2
2310990598
lioranat@auth.gr
PhD

Αυτόματη παρακολούθηση της κατακόρυφης κατανομής των μειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων, των αερίων ιχνηθετών, και των νεφών με τη συνέργεια οργάνων τηλεπισκόπησης

-
- nsiomos@noa.gr
PhD
Αυτόματη παρακολούθηση της κατακόρυφης κατανομής των μειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων, των αερίων ιχνηθετών, και των νεφών με τη συνέργεια οργάνων τηλεπισκόπησης.
-
-
nsiomos@noa.gr
MSc

Οργάνωση και εκπόνηση προγραμμάτων δειγματοληψιών σωματιδιακών και αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων, σε εξωτερικούς χώρους και σε ειδικούς εσωτερικούςχώρους (κατοικίες, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, βιομηχανικοί χώροι). Εργαστηριακή επεξεργασία δειγματοληψιών. Μοντέλα πρόβλεψης συγκεντρώσεων, συμμετοχής κατηγοριών πηγών και έκθεσης υποομάδων πληθυσμού. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων υψηλού όγκου και μεταβλητότητας. Πρωτόκολλα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Μελέτες βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

ΚΕΔΕΚ, Κτήρια Α, Γραφεία Α3.2
2310990598 stavrcher@auth.gr
MSc
Οργάνωση και εκπόνηση προγραμμάτων δειγματοληψιών σωματιδιακών και αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων, σε εξωτερικούς χώρους και σε ειδικούς εσωτερικούςχώρους (κατοικίες, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, βιομηχανικοί χώροι). Εργαστηριακή επεξεργασία δειγματοληψιών. Μοντέλα πρόβλεψης συγκεντρώσεων, συμμετοχής κατηγοριών πηγών και έκθεσης υποομάδων πληθυσμού. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων υψηλού όγκου και μεταβλητότητας. Πρωτόκολλα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Μελέτες βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
ΚΕΔΕΚ, Κτήρια Α, Γραφεία Α3.2
2310990598
stavrcher@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Φυσικές, οπτικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και in-situ μετρήσεων σε συνθήκες υποβάθρου
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μπαλής togialitaki@noa.gr
Θέμα Διατριβής
Φυσικές, οπτικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και in-situ μετρήσεων σε συνθήκες υποβάθρου
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μπαλής
Επικοινωνία
togialitaki@noa.gr
Θέμα Διατριβής
Τηλεπισκόπηση του όζοντος και άλλων ατμοσφαιρικών αερίων με επίγειο σύστημα φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Α. Μπάης fgkertsi@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Τηλεπισκόπηση του όζοντος και άλλων ατμοσφαιρικών αερίων με επίγειο σύστημα φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης
Επιβλέπων
Καθ. Α. Μπάης
Επικοινωνία
fgkertsi@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Εφαρμογές εξόρυξης πληροφορίας στην προγνωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Επιβλέπων Επικοινωνία
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη george.gousteris@gmail.com
Θέμα Διατριβής
Εφαρμογές εξόρυξης πληροφορίας στην προγνωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Επιβλέπων
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη
Επικοινωνία
george.gousteris@gmail.com
Θέμα Διατριβής
Τηλεπισκόπιση της κατακόρυφης κατανομής αερίων ρύπων και αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης και σύγκριση με δορυφορικές παρατηρήσεις
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Α. Μπάης dkaragki@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Τηλεπισκόπιση της κατακόρυφης κατανομής αερίων ρύπων και αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης και σύγκριση με δορυφορικές παρατηρήσεις
Επιβλέπων
Καθ. Α. Μπάης
Επικοινωνία
dkaragki@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων με φασματοσκοπία FTIR και εκτίμηση των εκπομπών τους
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μπαλής mmermigk@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων με φασματοσκοπία FTIR και εκτίμηση των εκπομπών τους
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μπαλής
Επικοινωνία
mmermigk@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη της κατακόρυφης των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας με μεθόδους επίγειας και δορυφορικής τηλεπισκόπησης
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μπαλής komichai@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη της κατακόρυφης των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας με μεθόδους επίγειας και δορυφορικής τηλεπισκόπησης
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μπαλής
Επικοινωνία
komichai@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Επίδραση των ανθρωπογενών και φυσικών αερολυμάτων στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας και στο κλίμα
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Κ. Τουρπάλη annamstk@noa.gr
Θέμα Διατριβής
Επίδραση των ανθρωπογενών και φυσικών αερολυμάτων στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας και στο κλίμα
Επιβλέπων
Καθ. Κ. Τουρπάλη
Επικοινωνία
annamstk@noa.gr
Θέμα Διατριβής
Επιδράσεις ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Α. Μπάης natsisthanasis@gmail.com
Θέμα Διατριβής
Επιδράσεις ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Επιβλέπων
Καθ. Α. Μπάης
Επικοινωνία
natsisthanasis@gmail.com
Θέμα Διατριβής
Μελέτη ατμοσφαιρικών αερίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με συνέργεια παθητικής φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης πολλαπλών διευθύνσεων και δορυφορικών μετρήσεων
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Α. Μπάης dnikolis@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη ατμοσφαιρικών αερίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με συνέργεια παθητικής φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης πολλαπλών διευθύνσεων και δορυφορικών μετρήσεων
Επιβλέπων
Καθ. Α. Μπάης
Επικοινωνία
dnikolis@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Ανάπτυξη συστήματος μοντέλων για τη μελέτη και την πρόγνωση του βιολογικού καιρού
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μελάς spapadog@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Ανάπτυξη συστήματος μοντέλων για τη μελέτη και την πρόγνωση του βιολογικού καιρού
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μελάς
Επικοινωνία
spapadog@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Συνδυαστικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θερμικού στρες στο περιβάλλον
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μελάς dparliar@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Συνδυαστικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θερμικού στρες στο περιβάλλον
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μελάς
Επικοινωνία
dparliar@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη ιδιοτήτων ερημικής σκόνης με τη χρήση ενεργούς δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης
Επιβλέπων Επικοινωνία
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη pepaschou@noa.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη ιδιοτήτων ερημικής σκόνης με τη χρήση ενεργούς δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης
Επιβλέπων
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη
Επικοινωνία
pepaschou@noa.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υποβάθρου με τη χρήση πειραματικών δεδομένων και μαθηματικών προτύπων
Επιβλέπων Επικοινωνία
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη krizos@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υποβάθρου με τη χρήση πειραματικών δεδομένων και μαθηματικών προτύπων
Επιβλέπων
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη
Επικοινωνία
krizos@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Δορυφορική τηλεπισκόπηση των ατμοσφαιρικών συστατικών. Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων υψηλής χωρικής ανάλυσης
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μπαλής csarakis@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Δορυφορική τηλεπισκόπηση των ατμοσφαιρικών συστατικών. Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων υψηλής χωρικής ανάλυσης
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μπαλής
Επικοινωνία
csarakis@physics.auth.gr
Θέμα Διατριβής
Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης εκπομπών αερίων ρύπων με τη συνέργεια δορυφορικών μετρήσεων και μοντέλων ποιότητας του αέρα
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Δ. Μπαλής ioannans@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης εκπομπών αερίων ρύπων με τη συνέργεια δορυφορικών μετρήσεων και μοντέλων ποιότητας του αέρα
Επιβλέπων
Καθ. Δ. Μπαλής
Επικοινωνία
ioannans@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελλοντική εξέλιξη της υπεριώδους και ορατής ηλιακής ακτινοβολίας από προσομοιώσεις της ατμοσφαιρικής σύστασης
Επιβλέπων Επικοινωνία
Καθ. Κ. Τουρπάλη achatzop@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Μελλοντική εξέλιξη της υπεριώδους και ορατής ηλιακής ακτινοβολίας από προσομοιώσεις της ατμοσφαιρικής σύστασης
Επιβλέπων
Καθ. Κ. Τουρπάλη
Επικοινωνία
achatzop@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Ανάπτυξη συνεργιστικών μεθόδων μελέτης της ποιότητας αέρα με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτοχημικών μοντέλων
Επιβλέπων Επικοινωνία
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη anpsefto@auth.gr
Θέμα Διατριβής
Ανάπτυξη συνεργιστικών μεθόδων μελέτης της ποιότητας αέρα με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτοχημικών μοντέλων
Επιβλέπων
Επ. Καθ. Χ. Μελέτη
Επικοινωνία
anpsefto@auth.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Επισκέπτης Καθηγητής
Project Manager and Senior Research Scientist
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt German Aerospace Center (DLR)
diego.loyola@dlr.de
Θέση/Απασχόληση
Επισκέπτης Καθηγητής
Project Manager and Senior Research Scientist
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt German Aerospace Center (DLR)
Επικοινωνία
diego.loyola@dlr.de
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Απεικόνιση δεδομένων ατμοσφαιρικών μοντέλων stathiskar@auth.gr
Θέση/Απασχόληση
Απεικόνιση δεδομένων ατμοσφαιρικών μοντέλων
Επικοινωνία
stathiskar@auth.gr
Επικοινωνία
vandriop@auth.gr
Επικοινωνία
vandriop@auth.gr
Επικοινωνία
toliak@auth.gr
Επικοινωνία
toliak@auth.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ alexang@auth.gr
Θέση/Απασχόληση
Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Επικοινωνία
alexang@auth.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Θέση/Απασχόληση
Επικοινωνία
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Δ/ντης Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ΙΑΑΔΕΤ vamoir@noa.gr
Επικοινωνία
vamoir@noa.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ elina@phys.uoa.gr
Θέση/Απασχόληση
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Επικοινωνία
elina@phys.uoa.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ Μετεωροσκοπείο, 1ος όροφος
2310998240
zanis@geo.auth.gr
Επικοινωνία
Μετεωροσκοπείο, 1ος όροφος
2310998240
zanis@geo.auth.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
RAL Space, Ερευνήτρια με εξειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση της Γης melina.zempila@stfc.ac.uk
Επικοινωνία
melina.zempila@stfc.ac.uk
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Υπεύθυνη Διαχείρισης ερευνητικών έργων
Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Σχολή Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
ezyrichi@auth.gr
Θέση/Απασχόληση
Υπεύθυνη Διαχείρισης ερευνητικών έργων
Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Σχολή Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Επικοινωνία
ezyrichi@auth.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Θέση/Απασχόληση
Επικοινωνία
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ. Υπεύθυνος Στρατηγικής Ανάπτυξης kosmidis@draxis.gr
Θέση/Απασχόληση
ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ. Υπεύθυνος Στρατηγικής Ανάπτυξης
Επικοινωνία
kosmidis@draxis.gr
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Ερευνήτρια PMOD/WRC natalia.kouremeti@pmodwrc.ch
Θέση/Απασχόληση
Ερευνήτρια PMOD/WRC
Επικοινωνία
natalia.kouremeti@pmodwrc.ch
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Θέση/Απασχόληση
Επικοινωνία
Θέση/Απασχόληση Επικοινωνία
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών smisios@noa.gr
Θέση/Απασχόληση
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επικοινωνία
smisios@noa.gr