Υποδομή και Εξοπλισμός του ΕΦΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΑ

Loading...
Στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του ΑΠΘ πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και των συστατικών της ατμόσφαιρας με τεχνικές ενεργούς και παθητικής τηλεπισκόπησης. Οι πρώτες μετρήσεις του ολικού όζοντος με φασματοσκοπία υπεριώδους ξεκίνησαν το 1982 και έκτοτε το ΕΦΑ έχει αναπτύξει και/ή προμηθευτεί επιστημονικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα. Οι μετρήσεις και ο σταθμός του ΕΦΑ είναι ενταγμένοι στο Global Atmosphere Watch του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (GAW/WMO), στο Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC), στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο μετρήσεων φασματοφωτομέτρων Brewer (EUBREWNET) και στη Ευρωπαϊκή Υποδομή Aerosol Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS), της οποίας αποτελεί εθνική υποδομή ως εταίρος της ΠΑΝΑΚΕΙΑ (https://panacea-ri.gr/).
Loading...
Στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του ΑΠΘ πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και των συστατικών της ατμόσφαιρας με τεχνικές ενεργούς και παθητικής τηλεπισκόπησης. Οι πρώτες μετρήσεις του ολικού όζοντος με φασματοσκοπία υπεριώδους ξεκίνησαν το 1982 και έκτοτε το ΕΦΑ έχει αναπτύξει και/ή προμηθευτεί επιστημονικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα. Οι μετρήσεις και ο σταθμός του ΕΦΑ είναι ενταγμένοι στο Global Atmosphere Watch του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (GAW/WMO), στο Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC), στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο μετρήσεων φασματοφωτομέτρων Brewer (EUBREWNET) και στη Ευρωπαϊκή Υποδομή Aerosol Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS), της οποίας αποτελεί εθνική υποδομή ως εταίρος της ΠΑΝΑΚΕΙΑ (https://panacea-ri.gr/).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Multiwavelength Raman Lidar with depolarization capabilities
Measurement height range: 0.5km to 15km
Laser source: 0.5 nm
Operational temperature range: Pulsed Nd-YAG laserNewtonian telescope, custom designed by Raymetrics SA
Είδος μετρήσεων
Aerosol backscatter profiles at 355, 532 and 1064nm
Aerosol extinction profiles at 355 ad 532nm
Particle Linear Depolarization ratio at 532nm
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
2001-today, member of EARLINET/ACTRIS
Data are available at https://data.earlinet.org

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wavelength range: 290 nm to 330 nm
Resolution: 0.5 nm
Operational temperature range: -20 ºC to +50 °C
http://kippzonen-brewer.com/about-brewer/technical-specs/
Είδος μετρήσεων
Φασματικές μετρήσεις Ηλιακής Υπεριώδους Ακτινοβολίας και μετρήσεις Ολικού Όζοντος
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
1982 – σήμερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wavelength range: 286.5 nm to 366 nm
Resolution: 0.5 nm
Operational temperature range: -20 ºC to +50 °C
http://kippzonen-brewer.com/about-brewer/technical-specs/
Είδος μετρήσεων
Φασματικές μετρήσεις Ηλιακής Υπεριώδους Ακτινοβολίας και μετρήσεις Ολικού Όζοντος
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
1992 – σήμερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wavelength range: 280 – 539 nm
Spectral resolution: ~0.55 nm
Entrance slit width: 50 μm
Signal to noise ratio of a single measurement: 450:1
Tracker pointing resolution: 0.125°
Field of view:
Είδος μετρήσεων
Zenith-Sky, Off-Axis and Direct-Sun measurements
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
2014 – σήμερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Enhanced Sun Tracker
Dual axis, high precision tracker system
Full hemispherical pointing capability
Weatherized for durable outdoor operation
Pointing resolution: 0.01°
UV/Vis Spectrometer
Wavelength range: 280 – 530 nm
Spectral resolution: 0.6 nm
Entrance slit width: 50 μm
Vis/NIR Spectrometer
Wavelength range: 400 – 900 nm
Spectral resolution: 1.1 nm
Entrance slit width: 50 μm
Είδος μετρήσεων
Zenith-Sky, Off-Axis, Direct-Sun and Direct-Moon measurements
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
2022 – σήμερα

Joined Pandonia Network at Sept. 2022

Τεχνικά χαρακτηριστικά
CIMEL CE318-T – Sun Sky Lunar Multispectral Photometer
Είδος μετρήσεων
Day-time (SUN/SKY) & night-time (MOON: from 1st to last quarter) measurements: AOD, volume size distribution, refractive index, water vapor
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Since 2003, member of AERONET, data are available at https://aeronet.gsfc.nasa.gov/

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Filters of (~10 nm FWHM) centred at 302, 312, 320, 340, 380 nm.
PAR channell (400-700 nm)
Είδος μετρήσεων
Solar Irradiance at five narrowband spectral regions and for Photosynthetic Active Radiation (PAR).
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Since 2005

Τεχνικά χαρακτηριστικά
YES-UVB-1 broadband radiometer
Spectral range 290-400 nm with CIE-weighting
Temperature stabilised at 45 °C
TUVR EPPLEY and EKO UV-A radiometers
Spectral range 315-400 nm
Both instruments record 1 min averages
Είδος μετρήσεων
Erythemal (CIE-weighted) solar Irradiance
UV-A irradiance
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Since 1991
Since 1993 (TUVR EPPLEY), since 1998 (EKO UV-A)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
CM-21 Kipp & Zonen pyranometer
spectral range 290-4000 nm
One unit is mounted horizontally and one is tilted at 40.5° wrt to horizontal plane and phasing South
Both instruments record 1 min averages
Είδος μετρήσεων
Global horizontal irradiance
Global tilted irradiance
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Horizontal: since 1993
Tilted: since 2011

Τεχνικά χαρακτηριστικά
CHP1 Kipp & Zonen PyrheliometerSpectral
range 300 – 4000 nm
Field of view 5°
Temperature recorded
Sun tracking with resolution of 0.125°
Είδος μετρήσεων
Direct Global Irradiance, with continuous sun tracking
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Since 2016

Περισσότερες πληροφορίες:
https://chp1-measurements-guide-thanasisn.netlify.app/CHP1_measurements_guide.pdf

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είδος μετρήσεων
Χρονικό διάστημα λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
GRIMM spectrometer. OPCs have a very basic design principle: particles are sampled into the instrument and traverse perpendicular to a laser beam. A detector set off-axis from the laser and particle beam then records scattering intensity signals from individual particles.
Είδος μετρήσεων
PM1, PM2.5, PM10, size-resolved number concentration per cubic centimetre of particles in the size range of 0.3 to 20 microns (optical)
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Data available on request during campaigns since 2020

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σκοτεινός θάλαμος εξοπλισμένος με βάση στήριξης των οργάνων και της πρότυπης λυχνίας, laser, σύστημα ελέγχου του ρεύματος/τάσης της λυχνίας μέσω πρότυπης αντίστασης και ειδικού λογισμικού.
Είδος μετρήσεων
Απόλυτη βαθμονόμηση Φασματοφωτομέτρων και άλλων οργάνων μέτρησης υπεριώδους ακτινοβολίας
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
1993 -σήμερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η διάταξη απότελείται από:

  • Λυχνία τόξου Xe 1000 Watt της ORIEL (6269), 200-900nm
  • Διπλό μονοχρωμάτορα 1680 SpectraMate της Jobin-Yvon, για παραγωγή σχεδόν μονοχρωματικής δέσμης
  • Φωτοανιχνευτή πυριτίου της United Detector Technology UV-100 U9818
  • Διαιρέτη δέσμης 90%-10%
  • Βάση στήριξης και περιστροφής ακτινομέτρου (γωνιομετρική τράπεζα)
Είδος μετρήσεων
Προσδιορισμός σχετικής φασματικής απόκρισης και γωνιακής απόκρισης ακτινομέτρων υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
1998 – σήμερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
EM27SUN spectrometer was developed by KIT in cooperation with Bruker Optics GmbH, Ettlingen, Germany. It is a portable direct solar-viewing ground-based FTIR spectrometer, consisting of a spectrometer body with dimensions of 35 x 40 x 27 cm and a solar tracker, which is directly mounted on the spectrometer.
Είδος μετρήσεων
Total column-averaged dry-air mole fraction (DMF) of CO2, O2, CH4, CO and H2O can be retrieved from NIR spectral range (4000-12000 cm-1).
Only clear-sky measurements available.
2 channels [4000-5500 (XCH4) , 5000-12000 (XCH4_S-5P Band)] .
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
January 2019 – today, COCCON site in Thessaloniki

 

Μοντέλο
MOBOTIX Q24
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Fish-eye lens in front of the entrance optics
Field of view: 180°
Sampling rate: 1 min
Image resolution: 1280×960 pixels
Είδος μετρήσεων
All-Sky images
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
2005 – σήμερα
Davis

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αυτόνομος μετεωρολογικός σταθμός Davis
Είδος μετρήσεων
Μετεωρολογικές μετρήσεις.
Θερμοκρασία, Υγρασία, Βροχόπτωση, Διεύθυνση και Ένταση Ανέμου.
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
2020 – σήμερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είδος μετρήσεων
Χρονικό διάστημα λειτουργίας