Επίσκεψη μαθητών του Εκπαιδευτηρίου Πλάτων, Κατερίνη