Υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΦΑ παρουσιάζουν τις  εξελίξεις στην ερευνητική τους δουλειά στο πλαίσιο της διατριβής τους.