Διεθνές Συμπόσιο Ακτινοβολίας, 2022 IRS
Επίσκεψη στο ΕΦΑ