Ημέρα Περιβάλλοντος
Μέλη και υποψήφιοι διδάκτορες του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας μαζί με τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό, μετά τη διάλεξή του