Επίσκεψη μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Νεάπολης, Θεσσαλονίκη.