Ο σταθμός μετρήσεων της ατμοσφαιρικής σύστασης του ΕΦΑ εντάχθηκε στο Διεθνές δίκτυο Pandonia https://www.pandonia-global-network.org/ παρέχοντας καθημερινές μετρήσεις με το φασματόμετρο Pandora που εγκαταστάθηκε στο ΕΦΑ τον Σεπτέμβριο του 2022.