Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Μέγιστος αριθμός εισακτέων: 10

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει το χρονικό διάστημα 1-9-2022 ως 25-9-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://www.physics.auth.gr/msc_applications

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου παρατίθεται η πλήρης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2022-23